Меню
НАЧАЛО
ЗА НАС
НОВИ ЗАГЛАВИЯ
КАТАЛОГ 2024/25
НОВИНИ
ПРОМОЦИИ
Е-ИЗДАНИЯ
АВТОРИ
ПРЕПОРЪКИ
ЛИТЕРАТУРА
ОБРАЗОВАНИЕ
ТЪРСЕНЕ
УСЛУГИ
ВРЪЗКИ
ДИСТРИБУТОРИ
КОНТАКТИ
ОБРАЗОВАНИЕ Печат
Образование
 

Системата на професионалното образование и обучение подготвя учащите за реализация на пазара на труда, като създава условия за придобиване на професионална квалификация. Преструктурирането на училищната мрежа е процес, при който не бива да се допуска намесата на субективния фактор. Най-важният критерий трябва да бъде осигуряването на конкурентноспособни и признати в Европейския съюз училища, които отчитайки тенденциите в демографското  и индустриалното развитие, да се съобразяват с икономическите характеристики на отделните региони и перфектно да отговарят на нуждите за пазара на труда. Поддържането на екстензивна училищна мрежа е основен финансов проблем за държавата. Ефективността на професионалното образование зависи от оптималната численост и структура на персонала в учебните заведения, от размера на възнаграждението му и от стойността на издръжката за учащите се.

Недостигът на средства за издръжка в повечето професионални училища съществено понижава качеството на обучението и определя недостатъчно високата квалифицираност на кадрите, които излизат от тях. Това в крайна сметка води до несъответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Участието на бизнеса в процеса на обучението е по-скоро декларативно, отколкото осъзната потребност и интерес. Не се стимулира достатъчно участието на бизнеса в този процес. През целия срок на обучение, бизнесът няма възможност да влияе върху параметрите и критериите на които трябва да отговарят завършващите професионалните училища. Знанията и уменията, които учениците получават не са напълно достатъчни да задоволят потребностите на бизнеса. В резултат на това е налице дисбаланс в съотношението теория-практика. Нужна е повече мобилност и мотивация на учениците.

 

Образование
 
 

Вход

 

 
Get Free Template for All Website
Copyright 2010, Издателство Мартилен