ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН
"ИКОНОМИКАТА НЕ Е САМО НАЧИН НА МИСЛЕНЕ,
НО И МНОГО УМЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ,

ПРИДОБИТИ С ТРУД И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ"

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН!

ИЗДАТЕЛСТВО
 МАРТИЛЕН е създадено през 1990 г. в гр. София и е едно от водещите издателства за икономическа учебна литература, предимно за Професионалните Гимназии с икономически и неикономически профил, както и за Средните Общообразователни Училища, като нашите издания обхващат почти цялата икономическа тематика.
През изминалия период ние неуморно полагахме усилия да Ви поднасяме колкото се може по-добри и по-разбираеми учебни издания и приложения, което ни кара да се чувстваме изключително полезни. Дано този наш стремеж е допринесъл
 поне малко за вашето икономическо развитие. За нас учебните пособия не са само поднасяне на теоретични познания. Ние мислим, че за да могат българските икономисти със средно образование да бъдат конкурентни в цяла Европа те трябва да имат и практически умения. Затова екипът на "МАРТИЛЕН" се стреми да подобрява качеството на учебните си издания всяка учебна година и да ги прави по-достъпни и разбираеми за всички ученици и студенти.


Тази година в Каталог 2024/2025 г. на
 ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН ще откриете отново около 50 заглавия и приложения, написани от преподаватели с дългогодишен опит, които покриват задължителните Учебни програми и планове, както и заглавия съобразени с програмите на "Junior Achievement", в областта на: Счетоводството, Правото, Икономиката, Маркетинга И РЕКЛАМАТА, Финансите, БАНКОВОТО ДЕЛО, Статистиката, Бизнескомуникациите, Информатиката, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И Мениджмънта, Икономикса, Митниците, ТЪРГОВИЯТА.


През последните години "МАРТИЛЕН" специализира и в предоставяне на Професионално Обучение чрез различни Електронни платформи с интерактивно съдържание, където материалите са изцяло съобразени с интерактивните методи на обучение.

Всички заглавия и приложения на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН, заедно с подробното им съдържание, може да разгледате подробно в официалния ни сайт - www.martilen.com - секция "КАТАЛОГ", както и в нашия друг официален интерактивен интернет сайт - www.martilen.bg, в който може да намерите, както всички наши актуални заглавия, така и Електронните ни издания и приложения.

Целият екип на "ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН" Ви пожелава ползотворна работа с нашите издания и успешна учебна година!